THINNES Laurent

Ech hun 39 Joer, si bestuet, hunn 2 Hënn a sinn zënter 2017 aktive Member vun der Piratepartei an am Comité vun der Escher Sektioun.

Opgewuess hei zu Lëtzebuerg a säit knapps 3 Joer Awunner vun Esch, wëll ech mech fir d’Stad Esch asetzen, wëll se mir mat hire ville Facettë d’Gefill gëtt wëllkomm ze sinn, an ech dëst aktiv wëll matdroen.

Mäin Engagement léit gréisstendeels an de Beräicher Sozial-, Ëmwelt-, Inclusiouns-, Kultur-, Educatiouns- a Tourismuspolitik. Duerch meng villfälteg Erfarungen an de verschiddenste Strukture wou ech an de leschten 20 Joer geschafft oder mech benevole engagéiert hunn, a vill nei Servicer gehollef hunn op ze bauen, souwéi etlech Projeten realiséiert hunn, ass et mir immens wichteg mech och an der Politik ze engagéiere. Hei wëll ech mat neien, modernen, fairen an transparenten Idee eng Gemeng Esch, mat allen Awunner zesummen, weider no fir ze brengen.

Duerch kenneléiere vu ville Kulturen op menge Reesen duerch d’Welt an och duerch mäin momentane Beruff an enger ONGD ass et mir wichteg, mech verstäerkt fir meng Matmënschen anzesetzen, fir dass jiddereen seng Platz an der Gesellschaft fënnt, akzeptéiert gëtt wéi en ass, mee wou awer och jidderee Verantwortung fir säi Liewen iwwerhuele muss.