Wunnen heescht: zesumme plange fir zesummen ze liewen

Eng städtesch Wunnengsbaugesellschaft grënnen

D‘Stad Esch soll nach méi Verantwortung fir Wunnengsbau an eiser Stad iwwerhuelen an dëst iwwert eng städtesch Gesellschaft déi sech ëm de Bau, Entretien an d‘Verloune vu städtesche Wunnenge këmmert. Des Wunnenge sollen ëmmer e Mix aus dräi Präiskategorien duerstelle, fir eng Ghettoiséierung ze verhënneren. Als Beispill wéi esou Wunnengsbaugesellschafte fonctionnéiere kucke mir ënnert anerem op Wien, wou dëse Modell zanter Joerzéngten e Succès ass.

Virun allem well dës Suen, wann een se a verlounbar Wunnengen investéiert, iwwert d‘Joren net verluer mee gutt ugeluecht sinn. Souwuel sozial wéi och finanziell gesinn.

Reglement vun elengstoende Wunnengen uwenden

Wann ee Reglementer wéi dëst stemmt, da sollen se och ugewannt ginn an dono kontrolléiert ginn op se e Notzen hunn. Mir setzen eis an dass dëst Reglement ugewannt gëtt a mat Zäiten evaluéiert a falls néideg adaptéiert gëtt. Den Erléis aus dësen Taxe wëlle mir konkret an de Wunnengsmaart zeréck investéieren.

Wunnenge bauen a renovéieren

Do wou eis Stad Esch nach eegent Bauland huet, sollte mir dem locative Wunnengsbau souwéi neien Idee wei Intergenerationellt Wunnen, Wunnkooperativen, „Mietkaufen“ asw. de Virrang ginn. Esou kënnen dës Terraine valoriséiert ginn an eis Stad géif hirer sozialer Roll weider gerecht ginn. Des weidere wëlle mir déi eidelstoend Sozialwunnechten esou séier wéi méiglech renovéiere fir dat se rem verlount kenne ginn.

Stadplanung iwwert Grenzen eraus

Eng gutt Stadplanung zu Esch kann nëmmen zesumme mat den Nopeschgemenge geschéien. Fir d’Friche vun der Arbed Esch-Schëffleng esou wuel wei d’Weiderentwécklung vu Belval-Universitéit musse mir koordinéiert a gemeinsam Vuë, mat der Gemeng Schëffleng engersäits an der Gemeng Suessem anerersäits, hunn an nach mei verdéift ustriewen. Mee och doriwwer aus ass eng Zesummenaarbecht am Syndikat Pro-Sud esou wéi och am GECT extrem wichteg fir Esch an déi ganz Regioun. Des ganz Entwécklung kann awer nëmme gelénge wann och Bierger*innen konkret mat agebonne ginn, esou wuel mat Ideeën, dem Ausschaffen an och finalement d’Decidéiere vun enger Ëmsetzung.

De minimale „taux d‘habitation“ eropsetzen

Am Kader vu PAPen kenne mir e minimalen Taux festschreiwen dee bewunnbar muss sinn. Mir schwätzen eis dofir aus dee bei neie Quartieren an/oder Lotissementer d‘office ze erhéijen a festzeschreiwen a bei bestoende Quartiere bei Ännerunge vun de PAPen dësen och Schrëttweis z‘erhéijen sou wäit dat am legale Kader méiglech ass.

En ëffentleche Baulückekadaster

Fir et Bauhäre méi einfach ze maache fir Terrainen ze fannen déi nach kënne bebaut ginn, proposéiere mir en ëffentleche Baulückekadaster deen an 3 Faarwen uweist a wéi engem Stadium sech eng Parzelle befënnt. Gréng fir Terrainen déi am PAG sinn a wou keng Demande fir eng Autorisatioun virläit, Orange fir Terrainen déi bebaubar sinn, wou awer well e Projet agereecht gouf a rout fir Terrainen, wou entweder schonns gebaut gëtt oder déi net am PAG leien. Iwwert dëse Kadaster solle potenziell Bauhären och direkt d‘Besëtzverhältnisser kënnen ufroen, genee esou wéi beim nationale Kadaster.

Eng ëffentlech Lëscht vun alle Wunnengen ouni ugemellte Wunnsëtz

Aktuell ass et onméiglech fir ze soen a wéi enger Wunneng entgéint PAG oder PAP Büroen entstane sinn an et ass och fir een deen net am Service schafft onméiglech Mëssverhalen ze denoncéieren. Dofir fuerdere mir, datt all Wunneng déi laut PAG oder PAP net dierft als Büro genotzt ginn a wou kee Wunnsëtz ugemellt ass verëffentlecht gëtt fir esou souwuel Wunnengen ze gesinn déi eventuell kéinte gelount ginn, a gläichzäiteg ze kontrolléiere wéi eng Wunnengen en aneren Zweck wéi geplangt hunn.

Syndikat Pro Sud nach mei valoriséieren

D’Aarbecht vum Syndikat Pro Sud ass nach wieder ze valoriséieren. De Mënschen aus der Südregioun soll hier Aarbecht mei nobruecht ginn, andeems dat e gemeinsam Idee, Projeten asw iwwert déi eege Gemengegrenze mat de Bierger*innen diskutéiert an ausschafft. Nëmmen duerch Abezéie vun de Bierger*innen an dëse Syndikat ass eng regional Entwécklung mat Verständnis vun de Bierger*innen vun interkommunalen Decisioune méiglech.

Shared Space ausbauen

Liewen an engem Quartier fonctionnéiert doriwwer datt een sech treffe kann, datt een zesummen eppes ënnerhuele kann an datt een och einfach dohinner kënnt. Dofir fuerdere mir datt all Quartier eng zentral Plaz kritt wou probéiert gëtt souwuel städtesch Informatioune wéi och Aktivitéite fir Awunner z‘erméiglechen. Mir proposéieren dës als sougenannte „Shared Space“ ëmzesetzen sou datt se zougänglech ass. Dëst géif net nëmmen optesch eis Quartieren opwäerte mee och d‘Vëlofueren, mat der Kutsch spadséiere goen an aner Aktivitéite vereinfachen. Mir proposéiere fir no an no Trottoiren an de Quartieren ofzeschafen an aus de Quartiere richteg „Shared Spaces“ maache wou sech all Notzer d‘Surface deelen, a wou kloer ass datt net nëmmen Autoe Virfaart hunn.

Stroosseninfrastruktur a Stand halen

Stroossenzoustänn zu Esch an déi dozougehéiereg Infrastrukture wéi Kanalisatioun asw sinn deelweis an engem desolaten Zoustand. Och wann eng rëtsch Mesurë vun der aktueller Koalitioun gestemmt gi sinn, ginn se net ëmgesat an ëmmer rem no hanne verréckelt. E Beispill hei ass Aal Esch, wou Stroossen wéi: Aal Lëtzebuergerstrooss, rue des Remparts an nach anerer, Verspéidungen hun vun iwwert 3 Joer. D’Budget sinn do an och gestemmt ginn, an awer geschitt näischt bis net vill. Mat der Inflatioun ginn dann déi gestemmte Budget net méi duer a wieder Defiziter fir d’Gemeng entstinn. Mir trieden a fir Projeten déi wann se bis gestemmt sinn och Zäitno a virun allem am Kontakt mat de Bierger ëmgesat ginn.

E bessere Mix tëscht wunnen a schaffen a ganz Esch

Fir souwuel de Verkéier ze reduzéieren, wéi och d‘Liewensqualitéit an de Quartieren ze verbesseren an Aarbechtsplazen ze schafe fuerdere mir datt iwwert d‘Outile‘ vu PAG a PAP an all Quartier och lokal Aarbechtsplazen ugesidelt ginn. D‘Escher Pirate fuerdere fir bei all Quartier an Zukunft op e bessere Mix tëscht wunnen a schaffen opzepassen.

Do wou d‘Gemeng eege Gebaier baut oder huet ass z‘evaluéiere wéi wäit een Deeler vun dëse Gebaier fir esou Projete kéint zur Verfügung stellen.

Kutschen- a Vëlosparking a PAPe virgesinn

Wann e PAP Residence virgesäit sollt en bei dëse Residencen och ëmmer virschreiwen, datt e Kutschen- a Vëlosparking um Rez-de-chaussée muss mat ageplangt an ëmgesat gi fir esou souwuel jonke Famillje wéi och Vëlosfuerer z‘ënnerstëtzen.